فهرست
<

فراخوان شرکت در:

کنفرانس بین المللی خشونت خانگی (DV)

چالشی در بهداشت عمومی: تبادل نظر بین فعالان اجتماعی از کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان

با حضور مترجم فارسی زبان و پرداخت کامل هزینه ها

تاریخ برگزاری: 1 تا 4 اسفند - آخرین مهلت ارسال فرم ثبت نام: 23 مهرماه 1397

فرم درخواست شرکت در کنفرانس

نام و نام خانوادگی:

لطفا به این سوال پاسخ دهید

تاریخ تولد(تاریخ به روز، ماه و سال میلادی):

لطفا به این سوال پاسخ دهید

آدرس:

لطفا به این سوال پاسخ دهید

شماره تماس:

لطفا به این سوال پاسخ دهید

آدرس ایمیل: *

لطفا به این سوال پاسخ دهید

آیا دارای پاسپورت معتبر هستید؟

لطفا به این سوال پاسخ دهید

شغل و محل کار:

لطفا به این سوال پاسخ دهید

سطح تحصیلات:

لطفا به این سوال پاسخ دهید

آیا انگلیسی متوجه می شوید؟

لطفا به این سوال پاسخ دهید

چقدر و در چه سطحی با قربانیان خشونت خانگی کار می کنید؟

لطفا به این سوال پاسخ دهید

چگونه با کنفرانس ما آشنا شدید؟

لطفا به این سوال پاسخ دهید

جهت ارسال فرم کلیک کنید