فهرست
English

کنفرانس: خشونت خانگی (DV)

19 الی 22 اردیبهشت 1397

تبادل منطقه ای میان فعالان اجتماعی و فعالان سلامت
کشورهای ایران، گرجستان و تاجیکستان.

-->

زمینه:

کنفرانسی چهار روزه در باره خشونت خانگی به عنوان یک اپیدمی بهداشت عمومی در منطقه، در شهر تفلیس، کشور گرجستان و با دعوت از فعالان خدمات اجتماعی و بهداشتی از کشورهای ایران، گرجستان و تاجیکستان و نیز سازمان¬های غیر دولتی (NGO) فعال در حوزه خشونت خانگی برگزار می شود. هدف این کنفرانس تقویت ظرفیت افراد و سازمان هایی است که بر پیشگیری و درمان خشونت خانگی در این سه کشور تمرکز دارند. این کنفرانس بر پیامدهای بهداشتی خشونت خانگی در سلامت زنان، کودکان و جوامع آنها می پردازد و به تعلیم و آموزش اعضای این جوامع، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و فعالان اجتماعی تمرکز دارد. این کنفرانس برای افرادی که به درمان و حمایت قربانیان خشونت خانگی می پردازند، طراحی شده و تلاش دارد با آموزش های تخصصی علمی و تجربی این افراد آگاهی عمومی و مشارکت در ایجاد مهارت های دفاع و پیشگیری در برابر خشونت خانگی را افزایش دهد. این کشورها دارای شباهت¬های فرهنگی و سنت-های اجتماعی بسیاری هستند که به صدها سال قبل بر می گردد و خشونت خانگی را به صورت مسئله¬ای خانوادگی می بینند. از آنجایی که کشورهای گرجستان و تاجیکسان قوانینی برای نظارت و کنترل بر رشد خشونت خانگی تصویب نموده اند دهد احرا و پیشرفت این برنامه ها می تواند برای شرکت¬کنندگان ایرانی، بالاخص از مناطق محروم و جوامع پایین اقتصادی، به دلیل داشتن هنجارهای فرهنگی و شباهت¬های اجتماعی، مفید باشد.


مکان:

کنفرانس در 19 الی 22 اردیبهشت 1397 در شهر تفلیس کشور گرجستان برگزار می شود و از فعالان در این حوزه از کشورهای ایران، گرجستان و تاجیکستان برای شرکت در این کنفرانس دعوت می شود. هزینه های شرکت در این کنفرانس از جمله سفر بین المللی از این سه کشور، اقامت، غذا و سفر برنامه ریزی شده درون شهر، همگی توسط سازمان غیر دولتی ما و با مشارکت انستیتو حقوق بهداشت جهانی O’Neil در دانشگاه حقوق جورج تاون، در واشنگتن دی.سی و مرکز نوآوری و اصلاحات کشور گرجستان پرداخت خواهد شد.

انتظارات و نتایج:

هدف این کنفرانس آموزش شرکت کنندگان جهت تبدیل شدن به رهبرانی قوی در فعالیت های حرفه ای شان و تقویت نقش و ظرفیت فعالان خدمات در منطقه از طریق آموزش آنها در رابطه با خشونت خانگی و جلوگیری از آن و ایجاد یک شبکه منطقه ای افراد حرفه ای به منظور حمایت از سایر حوزه های خشونت خانگی است. برگزارکنندگان این کنفرانس از پزشکان ، پرستاران، فعالان اجتماعی، داوطلبان، مدیران خانه های امن قربانیان خشونت خانگی و رهبران سازمان های غیر دولتی علیه خشونت خانگی برای شرکت در این کنفرانس دعوت می کنند.

محتوا:

محتوای بحث ها و کارگاه های این کنفرانس شامل قوانین بین المللی در حوزه خشونت خانگی و اثر آن و کبود آن در قانون اساسی این کشورها، پیامدهای بهداشتی فیزیکی،روانی و اجتماعی مرتبط به خشونت خانگی ، دلایل اقتصادی خشونت خانگی، موانع فرهنگی، جلوگیری و مداخله، سیاست گذاری و حمایت از قربانیان خشونت خانگی، ایجاد حاکمیت و ظرفیت سازمان ها، ایجاد شبکه و همکاری های بشر دوستانه ، گردآوری پول و رهبری هیئت مدیره سازمان ها می باشد.

متقاضیان:

  • • باید از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار باشد.
  • • باید به انگلیسی مسلط باشد.
  • • باید فرم های تقاضا را تکمیل نماید، تکمیل فرم و ارتباط با برگزارکنندگان کنفرانس از طریق ایمیل و وبسایت امکان پذیر می باشد.
  • • باید دارای پاسپورت مورد تاییدی باشد که از زمان کنفرانس حداقل به مدت 6 ماه تا تاریخ انقضایش فرصت باقی مانده باشد.
  • • باید قادر به پرداخت بلیط اکونومی باشند و رسید را نزد خود جهت بازپرداخت هزینه به دلار آمریکا در هنگام رسیدن به محل کنفرانس نزد خود نگه دارد.